آبگذاری مجدد تصفیه خانه بزرگ آب شرب شهرستان رشت از آب سد شهر بیجار علت استفاده از آب سد سپیدرود چه بود؟

آبگذاری مجدد تصفیه خانه بزرگ آب شرب شهرستان رشت از آب سد شهر بیجار

طی روزهای اخیر به دلیل نشت گازوئیل از مخزن سوخت قدیمی و در پی آن حادثه آتش سوزی و جلوگیری از احتمال هرگونه آلودگی در آب شرب، لوله های انحرافی سد آیت الله بهجت (شهر بیجار) به سمت تصفیه خانه بزرگ شهرستان رشت مسدود شد

n82951027 72402322 300x200 - آبگذاری مجدد تصفیه خانه بزرگ آب شرب شهرستان رشت از آب سد شهر بیجار

به گزارش رشت۲۰ ؛ شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان درباره وضعیت آب شرب شهر رشت اطلاعیه ای صادر کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به اطلاع می رساند، طی روزهای اخیر به دلیل نشت گازوئیل از مخزن سوخت قدیمی و در پی آن حادثه آتش سوزی و جلوگیری از احتمال هرگونه آلودگی در آب شرب، لوله های انحرافی سد آیت الله بهجت (شهر بیجار) به سمت تصفیه خانه بزرگ شهرستان رشت مسدود و عملیات آبگذاری آب شرب در چند روز گذشته از محل سد مخزنی سفیدرود و با نظارت شرکت آبفای شهری و همچنین معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان از لحاظ کیفی در حال انجام بود که پس از رفع کامل نگرانی از هر گونه آلودگی ناشی از سوخت گازوئیل در پایین سد آیت الله بهجت (شهر بیجار) و با تأیید و هماهنگی شرکت آبفای شهری استان، مجدداً عملیات آبگذاری آب شرب تصفیه خانه بزرگ شهرستان رشت از محل سد آیت الله بهجت (شهر بیجار)انجام گردید و شهروندان عزیز هم اکنون از آب سد شهربیجار برخوردار هستند.