آبگرفتگی پل چهارده آستانه اشرفیه | قطع راه ارتباطی چند روستا پس از رهاسازی آب سد سفیدرود؛

آبگرفتگی پل چهارده آستانه اشرفیه | قطع راه ارتباطی چند روستا

به گزارش رشت۲۰-آبگرفتگی پل آبنمای روستای چهارده آستانه اشرفیه در استان گیلان موجب قطع راه ارتباطی تعداد زیادی از اهالی چند روستا شد.رهاسازی آب سد سفیدرود در رودخانه سفیدرود و بالا آمدن آب این رودخانه موجب آبگرفتگی پل آبنمای روستای چهارده آستانه اشرفیه و قطع راه ارتباطی تعداد زیادی از اهالی چند روستا شده است.

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: آبگرفتگی پل آبنمای روستای چهارده فقط مربوط به امسال نیست و این پل در سال های قبل هم در مواقع بارندگی شدید، وقوع سیلاب و با بالا آمدن آب رودخانه سپیدرود دچار آبگرفتگی شده بود.

 

عادلی افزود: آب گرفتن پل آبنما در مواقع بارندگی و بالا آمدن آب رودخانه عادی است و این جزء ماهیت این دست از پل هاست.

 

وی با بیان اینکه پل روستای چهارده مشخصات یک پل کامل را ندارد تصریح کرد: برای بستر رودخانه های بزرگ و پرآبی همانند رودخانه سفیدرود باید پل های بزرگ و با تعداد دهانه های زیاد ساخته شود.