آب شرب رشت شبه استانداردکه بود، شور هم شد هر دم از این باغ بری می رسد؛

آب شرب رشت شبه استانداردکه بود، شور هم شد

در خبر ها وگزارشات خبرنگاران ما از برخی نقاط شهر رشت خبر از شوری آب شرب شهر رشت می‌دهد.

2542285 360x240 300x200 - آب شرب رشت شبه استانداردکه بود، شور هم شد

به گزارش رشت۲۰و به نقل از گیلان بهترنوین؛ آب شهر رشت پیش از این مشکلاتی اعم کدورت،وجود شن های ریز وبوی بیش از حد کلر و انواع و اقسام همراهان دیگر با خود داشت، جدیدا با مشکل دیگری به نام شوری هم مواجه شده است .

ماجرا این بود که وضعیت واقعی آب شرب در رشت وحتی برخی شهرستان های دیگر استان طوری بود و هست که بسیاری از شهروندان که توانایی مالی دارند با خرید واضافه کردن تصفیه کننده های آب به شبکه لوله کشی ‌منازل خود در واقع شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان را در تصفیه کامل آب شرب یاری می کنند.

با این وضعیت به نظر می‌رسد که ‌آب شرب در رشت و دیگر مناطق ‌استان شاید فقط در آزمایشگاه شرکت محترم آب و فاضلاب گیلان استاندارد باشد.اگر‌این آب شرب، استاندارد هست ،چرا شهروندانی که بنیه مالی ‌خوب دارند حاضر نیستند به طور مستقیم آب شرب شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان را بنوشند.

حال با وجود این مشکل که به آن اشاره شد، مشکل دیگری در شبکه آب شرب شهر رشت بوجود آمده و آن شوری و کدورت آب رشت که ادعا شده به تغییر منابع و مخازن آب مرتبط است چون از آب سفید رود استفاده می شود، آب شرب رشت به چنین مشکلی دچار شده است.

سوال این جاست،  کارشناسان و دست اندرکاران و مدیران این شرکت عریض و طویل اگر نتوانند ‌جلوی ‌بروز ‌چنین مشکلاتی را بگیرند، لطفا خودشان فلسفه وجودی خودشان و برخورداری از بیت‌المال را برای افکار عمومی ،صدالبته توضیح واقعی دهند و برای یک بار هم شده از توجیه بپرهیزند و هزار البته اگر پوزش خواسته اند که هیچ ، ولی اگر این کار ساده را انجام نداده اند، لطفا از شهروندان به خاطر قصور شان عذر خواهی کنند.