آب منطقه ای و شهرداری باز هم بر سر تصاحب تالاب عینک جنگ خواهند کرد؟! تالاب عینک در آستانه خشک شدن

آب منطقه ای و شهرداری باز هم بر سر تصاحب تالاب عینک جنگ خواهند کرد؟!

🎥اختصاصی/به گزارش رشت۲۰ در حالی که طی سال های اخیر و پس از پاکسازی تالاب عینک از گیاه مهاجم سنبل آبی، جنگ مالکیتی توسط شهرداری رشت و آب منطقه ای گیلان بر سر بزرگترین استخر طبیعی داخل شهری جهان بالا گرفت، این روزها تالاب عینک حال و روز خوشی ندارد.

اگرچه از هم اکنون هشدار های جدی در خصوص خشکسالی شدید در کشور مطرح شده نمونه عینی آن در مرکز شهر رشت پدیدار شده است.

تالاب عینک که روزی جذاب ترین وعده انتخاباتی بود نفس های آخر خود را به شماره نشسته است.

🎥در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت این تالاب را مشاهده خواهید کرد.