شب گذشته رخ داد:

آتش گرفتن کلبه عزیز جنگل در فومن

به گزارش رشت۲۰-کلبه عزیز نوروزی پرور معروف به عزیز جنگل که سالها تنها و دور از خانواده اش در جنگل منطقه آلیان فومن زندگی می کند دیشب در آتش سوخت.

علت این حادثه در دست بررسی است.َ

عزیز جنگل از دوران جوانی بنا به دلایل شخصی به دور از خانواده اش در جنگل  و در غار و کلبه زندگی می کند.

ماموران اداره ثبت احوال فومن چند سال پیش به محل زندگی این مرد رفته و برای او که شناسنامه قدیمی پیش از انقلاب داشت، شناسنامه مکانیزه صادر کرد.