آرامش در شهرداری رشت یک ماه پس از قبول استعفای نصرتی قزوینی نژاد

آرامش در شهرداری رشت یک ماه پس از قبول استعفای نصرتی قزوینی نژاد

به گزارش رشت۲۰؛ دوران حضور ده ماهه مسعود نصرتی قزوینی نژاد در شهرداری رشت را شاید بتوان یکی از پر چالش ترین ادوار تاریخ شهر رشت نامید. نصرتی که روز نخست با یازده رای اعضای شورا به شهر رشت پای گذاشت طی ۱۰ ماه چندین برابر محمدعلی ثابت قدم مخالف در فضای اجتماعی، رسانه ای، شهرداری و شورا برای خود می دید.

اگرچه در دوران ثابت قدم مدیرانی بودند که راساً برای او کُت کنده و نامه حمایت از او را امضا می کرده و شورا را به تحصن در شهرداری تهدید می کردند، اما در دوران مسعود نصرتی برخلاف آنچه که می گفت برایش در قزوین رخ داده است، روز رفتنش کسی برایش اشک نریخت و اگر هم اشکی بود تنها بابت زحماتی بود که برای نصرتی در رشت کشیده بودند!

 

به هرحال هرچه که بود و هرچه که نبود، مسعود نصرتی امروز شخص محبوبی برای شهر رشت نیست. آشفتگی هایی که او در مجموعه شهرداری به وجود آورد از آن دست مشکلاتی خواهد بود که شهردار آینده رشت را نیز چند ماه با خود درگیر خواهد کرد.

 

با این وجود اما پس از قبول استعفای مسعود نصرتی، از شهرداری رشت، اعضای شورا در تصمیمی معقول علی بهارمست را به عنوان سرپرست شهرداری رشت منصوب کردند تا شهرداری رشت پس از دوران پر التهاب نصرتی نفسی به راحتی کشیده و برای یک ماه هم که شده از دوران پر چالش خود عبور کند.

 

هرچند تا پایان دوران سرپرستی علی بهارمست دو ماه باقی مانده است، اما به نظر می رسد دوران ثبات، آرامش و عملیاتی بهارمست زودتر به پایان رسیده و شهردار آینده رشت طی یک ماه آینده انتخاب و معرفی شود. با این وجود تنها چیزی که از دوران مدیریتی علی بهارمست باقی خواهد ماند، ایجاد دوباره فضای آرامش در بدنه شهرداری رشت است. آرامشی که طی سالهای اخیر حلقه گمشده مدیریتی در رشت بوده است.