آرش کمان‌گیر یا رابین‌هود؟/ پاسخ جالب «میلاد وزیری» به مجری صدا وسیما مجری تلویزیون با مشاهدۀ قهرمان المپیکی ایران در رشته تیراندازی با کمان از کارتون رابین‌هود می‌گفت ولی خود میلاد وزیری از اسطورۀ آرش کمان‌گیر. مجری، نگران جایزۀ ورزشکار بود و خود میهمان، نه.

آرش کمان‌گیر یا رابین‌هود؟/ پاسخ جالب «میلاد وزیری» به مجری صدا وسیما

به گزارش رشت۲۰ ;برنامۀ تلویزیونی «سلام، صبح به خیر» در شبکۀ سوم سیما که جایگزین «حالا خورشید» شده، بخش ورزشی هم دارد با عنوان «سه کُنج» و صبح امروز – سه‌شنبه ۱۹ آذرماه – ورزشکار راه یافته در رشتۀ « تیراندازی با کمان» به المپیک ۲۰۲۰ توکیو را دعوت کرده بود.

نکتۀ جالب اما سه پرسش مجری از «میلاد وزیری» بود که تفاوت نگاه مجری صدا وسیما و اطلاعات او را با ورزشکار المپیکی ایران به وضوح نشان می‌داد.

 

آرش کمان‌گیر یا رابین‌هود؟!

 

پرسش اول این بود: تیر و کمان مرا به یاد کارتون رابین هود می اندازد. شما را به یاد چه می‌اندازد؟ میلاد وزیری اما پاسخ داد: مرا به یاد آرش کمان‌گیر می اندازد. شخصیت اسطوره‌ای ما آرش کمان‌گیر است. مجری اما همچنان بر رابین هود اصرار داشت!

 

پرسش دوم این بود: قبلا تا سهمیه می گرفتند پاداش و جایزه می دادند. آیا وزارت ورزش و فدراسیون تیر و کمان، به شما جایزه ای داده اند؟ میهمان برنامه گفت: هنوز نه. امیدوارم با بهبود شرایط مالی ما را در نظر داشته باشند.

 

به عبارت دیگر، آن‌قدر که مجری حرص و جوش پول می‌زد خود میلاد پول، پول نمی‌کرد!

 

پرسش سوم این بود: شما ظاهراً حقوقی دریافت نمی‌کنید. زندگی شما چگونه می‌گذرد؟

 

ورزشکار تیر و کمان در پاسخ گفت: من باشگاه دارم اما مواقعی که اردو هستم نمی توانم به باشگاه برسم.

 

ذهن آقای مجری را رابین هود و درآمد پُر کرده بود و ورزشکار ما از آرش کمان گیر و افتخار آفرینی می گفت!

 

دوستی در صدا و سیما می‌گفت: ما حرف می‌زنیم تا رییس گروه و رییس شبکه خوش‌شان بیاید ولی میهمان اگر چهره‌ای مردمی باشد مردم را مخاطب خود می‌داند.(شاید به خاطر همین بود که در بخش دیگر که با لوریس چکناوارایان گفت و گو کردند برنامه ضبط شده بود و آنتن زنده به او ندادند).

 

در گزارش برنامه البته شهروندان بیشتر به آرش کمان‌گیر اشاره می‌کردند که جای خوش وقتی داشت.

 

از اسطورۀ آرش که سخن می گوییم، شعر مشهور سیاوش کسرایی هم به خاطر می آید: برف می‌بارد/ برف می‌بارد به روی خار و خارا سنگ….

 

جالب این که شاعر چپ‌گرا و ایدیولوژیک، یکی از ملی‌ترین اشعار را سروده است. جالب از این نظر که به آنان همواره این اتهام وارد می شد که دغدغه های انترناسیونالیستی دارند نه ناسیونالیستی. (فرا ملی نه ملی)

 

آفرین بر میلاد وزیری به خاطر ایران دوستی‌اش و درک شرایط و کاش مجری به جز تماشای کارتون، شعر و کتاب هم بخواند.