آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت

آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، پروژه آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) به همت سازمان آرامستان های شهرداری رشت و با مشارکت سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت آغاز شد

1 - آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت.

در مراسم آغاز پروژه آسفالت قطعه بهشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت، ابراهیم خوش فطرت سرپرست سازمان آرامستان های شهرداری رشت حضور داشتند.

image 2020 9 26 11 9 30 311 bc4 - آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت
image 2020 9 26 11 9 30 462 kk3 - آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت
image 2020 9 26 11 9 30 704 jfl - آغاز آسفالت قطعه بهشت(ویژه متوفیان کرونا) در باغ رضوان رشت