آغاز رسمی نهضت آسفالت/ بازگشت به روزهای خوش شهر باران‌های نقره‌ای/ پایان جولان ضد توسعه‌ها

آغاز رسمی نهضت آسفالت/ بازگشت به روزهای خوش شهر باران‌های نقره‌ای/ پایان جولان ضد توسعه‌ها

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که طی روزهای آینده رسماً نهضت آسفالت کامل تمامی معابر شهری با دستور ناصر حاج محمدی شهردار رشت آغاز خواهد شد.

بر همین اساس گفته می شود پس از انجام موفقیت آمیز بخشی از فرآیند نهضت ترمیم آسفالت معابر شهر رشت، اکنون نوبت به انجام پروژه ای رسیده که سال هاست شهروندان رشتی انتظار آن را از مسئولین شهری و استانی داشته اند.

مبحث کیفیت آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر رشت یکی از دغدغه های جدی رشتوندان بوده که شاید همواره به عنوان اولین دغدغه پس از موضوعات محیط زیستی رودخانه ها و محل دفن زباله سراوان مطرح می شود. اما اکنون با دستور شهردار رشت طی روزهای آینده این پروژه عظیم آغاز خواهد شد تا بخشی از دینی که شهروندان بر گردن خادمین خود دارند به مرحله انجام برسد.

گفتنیست آغاز اجرای این پروژه آنهم در شرایطی که کمتر از پنج ماه از آغاز بکار حاج محمدی در شهرداری رشت می گذرد نوید بازگشت شهرباران های نقره ای به روزهای خوش و پایان جولان برخی افراد ضد توسعه را می دهد. اتفاقی که در کنار افتتاح تصفیه خانه شیرابه سراوان طی ۵۰ روز آینده و سایر اقدامات زیرساختی و اصولی که به زودی در خصوص آنها گفته خواهد شد، نشان از عزم جدی مدیریت شهری رشت برای تحقق شعار “دوباره رشت” است.