آغاز شفاف سازی های مالی در شهرداری از یکسال گذشته

آغاز شفاف سازی های مالی در شهرداری از یکسال گذشته

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار این شهر در گفتگویی با اشاره به هزینه های شهرداری اظهار کرد: شهرداری رشت بیش از ۴ هزار نفر پرسنل دارد و درماه بیش از ۲۵ میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند.

ناصر حاج محمدی گفت: شهرداری رشت ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و این بدهکاری مربوط به سالهای گذشته است.

 

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برون رفت از مشکلات مالی شهرداری افزود: امروز اما شهرداری، ساماندهی و منظم شد و روند شفاف سازی را آغاز کرد.

 

این‌مسئول با اشاره به محوریت درآمد هزینه ای نهاد شهرداری و مردمی بودن این نهاد افزود: باید با توجه به تعداد کارمندان و نیروهای حجمی، منابع اقتصادی ویژه ای فراهم آورد تا بتوان به تامین هزینه های هرماه پرداخت.