آغاز مطالعات برای تاسیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهر رشت حاج محمدی خبر داد:

آغاز مطالعات برای تاسیس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهر رشت

به گزارش رشت۲۰-ناصر حاج محمدی در این باره گفت: با آماده سازی و بهره برداری از این مرکز، مدیریت شهری بسترهای حمایتی لازم را با رویکرد شناسایی، هدایت، ایجاد و توسعه کسب و کارهای نو‌پا و فن آورانه در زمینه های مختلف ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی، این اقدام به بهبود اقتصاد شهری و همچنین توسعه پایدار شهر رشت کمکی شایان توجهی خواهد کرد.

شهردار رشت افزود: در این طرح کسب و کارهای شهری در زمینه اقتصاد و مدیریت شهری و مخصوصاً گردشگری، غذا و خوراک، درمان و سلامت با هدف انتقال تجربیات کارآفرینان داخلی و خارجی و فرهنگ سازی کار آفرینی، برگزاری رویدادهای دوره ای برای جذب سرمایه گذار و برنامه های آموزشی هدفمند مورد توجه و حمایت قرار می گیرند.

شهردار رشت با اشاره به اینکه این اقدام از طریق همکاری و انعقاد تفاهم نامه با فدراسیون توسعه علوم فن آوری کشورهای اسلامی در آینده انجام‌ خواهد شد، خاطر نشان کرد: شهر رشت بسترهای لازم در خصوص حمایت از کسب و کارهای شهری را دارد و هم اکنون مطالعات و برنامه ریزی در این باره آغاز شده است.