آقای دلخوش جایگاه نمایندگی مجلس با جایگاه نظام قابل قیاس نیست!

آقای دلخوش جایگاه نمایندگی مجلس با جایگاه نظام قابل قیاس نیست!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در پی جلوگیری از برگزاری سخنرانی علی لاریجانی در کرج، سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد.

این واکنش اما از آنجایی قابل نقد است که دلخوش در بخشی از سخنان خود مدعی شده است: “برخورد با رئیس مجلس و هرکدام از نمایندگان برخورد با نظام است” این اظهار نظر وی در شرایطی است که جایگاه نمایندگی مجلس با کل نظام قیاس شده است که خود امری ناصحیح است.

قطعاً نماینده مردم صومعه‌سرا با آن میزان از تجربه می‌داند که گاهی انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی نمایندگان مطرح می‌شود که در برخی از موارد کاملاً به‌حق است و برخی نمایندگان ضعف عملکرد دارند و اشتباهاتی نیز از آنان سر می‌زند که این موضوع سبب می‌شود مقایسه جایگاه نمایندگی مجلس با نظام ناصحیح باشد.