به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، دی ماه ۹۴ بود که پس از وزش بادی شدید اِلِمان میدان امام حسین (ع) شهر رشت در ورودی شهرک صبا تخریب شد.

unnamed file - به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

حال اما با وجود گذشت بیش از ۲ سال و اندی از این حادثه همچنان میدان امام حسین (ع) شهر رشت به شکلی عجیبی به حال خود رها شده است و هیچ اِلِمانی در این میدان که به نام امام سوم شیعیان متبرک شده است وجود ندارد.

در چنین شرایطی شاید نیاز باشد با توجه به عدم توجه مدیریت شهری رشت نسبت به مباحث زیباسازی و ساماندهی مواردی این چنینی، انتشار یک آگهی در صفحه نیازمندی های روزنامه های کثیرالانتشار کشور با این عنوان که به یک اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم، راه چاره مناسبی باشد.

در ادامه تصاویری از آخرین وضعیت این میدان را مشاهده می کنید:

امام حسین رشت 2 - به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

امام حسین رشت 3 - به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

امام حسین رشت 4 - به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!

امام حسین رشت 1 - به یک عدد اِلِمان برای میدان امام حسین(ع) رشت نیازمندیم!