آیا اوسط مقدم معاون عمرانی استانداری گیلان می ماند؟

آیا اوسط مقدم معاون عمرانی استانداری گیلان می ماند؟

به گزارش رشت۲۰ به نقل از حرف تازه؛ تیرماه سال جاری بود که خبری مبنی بر بازگشت مدیران میانی و کارمندان مامور به خدمت استانداری گیلان به محل کار اصلی در رسانه ها منتشر شد و ارسلان زارع استاندار گیلان، در راستای قانونگرایی بر این موضوع تاکید کرد و با صدور ابلاغیه ای خبر از بازگشت ۳۰ تن از مدیران به محل خدمت اولیه داد.

.jpg - آیا اوسط مقدم معاون عمرانی استانداری گیلان می ماند؟

حال با گذشت ۴ ماه از این ابلاغیه این سوال به وجود آمده است که آیا تصمیم استاندار گیلان تنها برای بخشداران و معاونین فرماندار اجرا خواهد شد یا این قانون شامل حال دانه درشت هایی مانند معاونین او نیز می شود؟

علی اوسط اکبری مقدم، معاون عمرانی استانداری گیلان، یکی از چهره هایی است که شائبه هایی در خصوص چگونگی ادامه فعالیت او در این مسند به وجود آمده است.

طبق پیگیری های اولیه ای که از سوی تحریریه این پایگاه خبری صورت گرفته است وی کارمند دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت است و دانشکده چمران، در سال ۹۰ همانند تمامی آموزشکده های سطح کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل شده است. بنابراین علی اوسط اکبری مقدم را باید کارمند وزارت علوم و کارمند رسمی دولت دانست.

بر اساس ضوابط و آیین نامه های مربوطه یک کارمند رسمی دولت تنها تا سقف ۵ سال می تواند مامور به خدمت باشد. پس از آن حداکثر تا ۴ سال با مصوبه هیئت امنای دانشگاه مبدا امکان پذیر است و در مجموع حداکثر ۹ سال امکان فعالیت به صورت مامور به خدمت در ارگان دیگر وجود دارد.

علی اوسط اکبری مقدم از سال ۹۰ در شهرداری رشت و پس از آن در سال ۹۳ به عنوان مدیرکل نوسازی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش مامور به خدمت بود. از سال ۹۷ نیز او به عنوان معاون عمرانی استانداری گیلان در مجموعه وزارت کشور مامور به خدمت شد.

با نگاهی به سوابق معاون عمرانی استاندار گیلان، به نظر می رسد وی از سال ۹۰ تا کنون ۹ سال اشاره شده را پشت سر گذاشته است و ماه های پایانی مامور به خدمتی خود را سپری می کند.

حال باید از ارسلان زارع، استاندار گیلان سوال کرد که آیا مساله بازگشت مدیران به محل کار اصلی تنها شامل حال بخشداران و معاونین فرماندار می شود یا مدیرانی در سطح معاونت نیز از این ابلاغیه تبعیت خواهند کرد؟

با توجه به عدالت محوری و قانونگرایی شخص استاندار، انتظار می رود در صورت صحت اطلاعات جمع آوری شده، در همه سطوح به ابلاغیه مربوطه پایبند باشد.

شایان ذکر است گیلان در زمینه تعداد مدیران مامور به خدمت در تیرماه سال جاری در رتبه سوم کشور قرار داشت و گفته می شد حدود ۳۰ تن از مدیران این مجموعه از سایر وزارتخانه ها راهی مجموعه وزارت کشور شده اند و مقرر گردید طی دو ماه مدیران مامور به خدمت به کمتر از ۶ درصد کاهش یابند.