آیا باید ورزش گیلان در پرتگاه نابودی سقوط کند تا اقدام مقتضی صورت گیرد؟؟ پایان ماه عسل

آیا باید ورزش گیلان در پرتگاه نابودی سقوط کند تا اقدام مقتضی صورت گیرد؟؟

به گزارش رشت۲۰ ؛اولین مدیر کل زن در وزارت ورزش و جوانان آن هم برای استان گیلان یقینا خبری مسرت بخش بود لیکن گویی شعف این خبر تداوم نداشت و حجم مشکلات این اداره کل خیلی زود اتفاقاتی را رقم زد که افکار عمومی علی الخصوص مخاطبین جامعه ورزش استان به درستی این انتصاب با تردید می نگرند.!

پایان ماه عسل اختلاف با نمایندگان مجلس نارضایتی بدنه اداره کل ورزش استان خودرأیی و بی تجربگی تحقیر سپیدرود آشفتگی اماکن ورزشی آیا باید ورزش گیلان در پرتگاه نابودی سقوط کند تا اقدام مقتضی صورت گیرد؟؟ انتصابی که گویا بدون هماهنگی با اعضای مجمع نمایندگان استان انجام گرفت و این عدم تعامل باعث بروز اختلافاتی میان برخی از نمایندگان استان با خانم مدیر کل گردیده و بی تجربه بودن و دیدگاه خاص ایشان به هیزمی برای هر چه افروخته تر شدن این آتش بدل شده و در این بین دودی که به چشم ورزش استان میرود را هر لحظه غلیظ تر کرد.! عدم تعامل خانم مدیرکل و دکترین مدیریتی وی که مبتنی بر خود رایی محض میباشد تا جایی پیش رفته که هنوز مهر حکم خشک نشده بدنه اداره کل از برخورد ایشان بسیار ناراضی میباشند و این امر باعث کاهش بهره وری این نهاد متولی ورزش و جوانان استان که باید مظهر چابکی و انرژی باشد گردیده است. تصمیمات نابجا حول باشگاه سپیدرود و وضعیت اسفناک امروز این باشگاه مردمی نیز مزیدی بر علل نارضایتی جامعه ورزش از خانم مدیرکل گردیده که این امر به صورت روز افزون در حال تشدید و افزایش است چرا که از مقام عالی متولی ورزش استان انتظار میرفت به جای ورود به چالش سپیدرود با اتکا به قانون و ترجیح منافع شهر و شهروندان در زمینه تیمی که با تاریخ رشت عجین است به منافع عده ای!! بهترین راهکار را جهت احیای باشگاه ارائه میداد و به دور از سیاست زدگی به انجام امور محوله خود میپرداخت تا امروز شان سپیدرود رشت در زمین خود این چنین به سخره گرفته نمیشد… مشکلات در حوزه ورزش و جوانان منحصر به یک حوزه خاص نیست و مدیرکل جوان اداره کل ورزش و جوانان حتی توان اداره امکانات و لجستیک خود را ندارد.با توجه به محدودیت سرانه فضاهای ورزشی سالن های ورزشی سطح شهر که باید در اختیار ورزشکاران قرار گیرد  به حضرات نزدیک به اداره جهت درآمدزایی تخصیص داده میشود…. وضعیت باشگاههای سپیدرود، ملوان و چوکای تالش،بودجه های هنگفت NGOها که در قالب طرح های حمایتی از حوزه جوانان به استان تزریق شده است،برخی از هیئت های ورزشی که به میراث رؤسای خود بدل گردیده اند و… چه خواهد شد؟؟؟ سوال اصلی از وزیر محترم ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید این است آقای دکتر سلطانی فر: ساماندهی وضعیت نابسامان این اداره کل که هر روز بر وخامت آن افزوده میشود و در این بین لطمه اصلی بی توجهی ها منحصر به جامعه جوان و ورزشکار استان میشود تا چه زمانی به طول خواهد انجامید؟؟ آیا باید ورزش گیلان در پرتگاه نابودی سقوط کند تا اقدام مقتضی صورت گیرد؟؟ آیا باید بی اعتمادی جوانان گیلانی به عملکرد بدنه دولت و متولی حوزه جوانان در استان به حد نهایت خود برسد و باعث گسستی عمیق گردد تا مسئولین نظارتی این وزارتخانه به صورت میدانی به این حوزه ورود کنند؟؟ آقای سلطانی فر حال جوانان گیلان خوب است اما شما باور نکنید…