آیا در رشت مسئول دیگری جز شهرداری وجود ندارد؟!

آیا در رشت مسئول دیگری جز شهرداری وجود ندارد؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، چند روز قبل بود که رئیس انجمن علمی مددکاری گیلان در یادداشتی پدیده تکدی گری در رشت را یک آسیب اجتماعی در سایه سوء مدیریت شهری عنوان کرد. ادعایی که حمله‌ای یک جانبه به مدیریت شهری رشت و مجموعه شهرداری در خصوص پدیده متکدیان داشت.

ادعای جواد اسماعیل‌پور به‌عنوان رئیس انجمن علمی مددکاری گیلان در خصوص سوء مدیریت شهری رشت جایی جالب می‌شود که در یادداشت فوق به‌صورت کامل نقش نهادهایی چون بهزیستی گیلان به‌عنوان متولی اول، کمیته امداد و امور اجتماعی استانداری گیلان به‌عنوان متولیان همراه و… به‌صورت کامل نادیده گرفته‌شده و تنها مقصر ماجرا شهرداری رشت است!

نکته قابل تأمل در این بین ادعای بومی بودن ۹۰درصد از متکدیان است. جایی که به‌طور کامل باندهایی چون “پاکستانی‌ها” و… کلاً نادیده گرفته می‌شود. باندهایی که در آنها عموماً یک زن سیاهپوش همراه با یک کودک خردسال ساعت‌ها در نقاطی مشخص نشسته و به تکدی گری می‌پردازند.

در پایان قابل تأمل آنکه در شرایطی رئیس انجمن علمی مددکاری گیلان ۹۰ درصد متکدیان شهر رشت را از مردم شریف گیلان می‌داند که حجم بسیار زیادی از این متکدیان حتی قادر به صحبت کردن به زبان فارسی نیستند و قطعاً اظهارات جواد اسماعیل‌پور در قالب این یادداشت توهینی بزرگ به شهروندان و مردم شریف گیلان است.