آیا مسئولین از برپایی بساط قمار در پیاده راه به اصطلاح فرهنگی بی خبرند؟! قماربازی در روز روشن،

آیا مسئولین از برپایی بساط قمار در پیاده راه به اصطلاح فرهنگی بی خبرند؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پیاده راه بافت مرکزی شهرداری رشت از ۱۱ فروردین ۹۵ رسماً افتتاح شد. افتتاحی که از آن زمان تا کنون همچنان در موارد مختلف مورد نقدهای فرهنگی بوده است.

یکی از مواردی که در ماه های اخیر به شدت در خصوص آن انتقاد شده است حضور برخی افراد در قالب قماربازهایی که بر روی گل بودن یا پوچ بودن چند ورق وسط خیابان در پیاده راه بافت مرکزی شهرداری روز روشن یا شب ها اقدام به شرط بندی و قمار می کنند است. موضوعی که بارها در خصوص آن تذکر داده شده اما تاکنون برخورد جدی با آن صورت نگرفته است.

این موضوع که باعث زشت شدن چهره شهر نیز می شود نام فرهنگی پیاده راه بافت مرکزی را نیز به صورت کامل زیر سوال می برد و قطعاً مسئولین امر می بایست در خصوص عدم برخورد لازم با آن پاسخی روشن به شهروندان دهند.