آیا معاون غیر گیلانی وزیر راه ساکن خیابان معلم می شود؟ رونمایی از گزینه جدید استانداری گیلان؛

آیا معاون غیر گیلانی وزیر راه ساکن خیابان معلم می شود؟

به گزارش رشت۲۰-درحالیکه برخی از افراد،شخصیتها،احزاب و نمایندگان استان،محمد جعفر علیزاده معاون گیلانی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی را با کارنامه ای درخشان واجد شرایط تصدی استانداری گیلان می دانند،خبرهای رسیده از این حکایت دارد که مهران کفاش معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی جدیدترین گزینه احتمالی استانداری گیلان است.

مهران کفاش پیش از این تجارب مدیرکلی امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح در وزارت کشور، مدیرکلی روابط عمومی و امور مجلس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سخنگویی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی و غیره را در سوابق خود دارد.

 

حال باید دید واکنش نمایندگان استان نسبت به این سیاست یک بام و دوهوا چیست؟ اگر قرار به استانداری معاونی از معاونین مهندس اسلامی در گیلان است چرا علیزاده با سوابق معاونت عمرانی چند استان در کشور که بسیار قوی تر و عملگرا تر از کفاش است را بعنوان استاندار گیلان بر نمی گزینند؟