آیا کارمند شهرداری می‌تواند امتیاز تاکسی داشته باشد؟!

آیا کارمند شهرداری می‌تواند امتیاز تاکسی داشته باشد؟!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که چند تن از پرسنل شهرداری رشت همزمان با حضور در مجموعه شهرداری امتیاز تاکسی شهری را نیز در اختیار دارند. موضوعی که پیش‌ازاین در مجموعه شهرداری غیرقانونی بود و اکنون مشخص نیست که آیا قانون برای آنان تغییر کرده است، یا خیر؟!

نکته جالب آنکه تا سال‌های قبل امتیاز تاکسی تنها در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که به‌جز شرایط احراز صلاحیت اخلاقی، عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد و شرط تأهل، حق کارمند بودن یا دوشغله بودن را نیز نداشتند. اما انگار در سال‌های اخیر قانون با تغییراتی همراه شده است.

برای مثال می‌توان از خود رانندگان قدیمی تاکسی نیز موضوع را جویا شد که برخی افراد حتی شرط تأهل را نیز ندارند و به‌عنوان راننده تاکسی، کارنامه دریافت کرده‌اند و چند سال است به‌عنوان راننده مشغول به فعالیت هستند. اما از سوی دیگر بحث مهم در اختیار بودن امتیاز تاکسی برای افرادی است که علیرغم داشتن شغل دیگر و بخصوص حضور در مجموعه شهرداری از این امتیاز برخوردار هستند. حال باید منتظر ماند و دید واکنش سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهری شهرداری رشت نسبت به این موضوع چه خواهد بود؟