آیا کسی هست که پرتال شهرداری رشت را بروزرسانی کند؟!

آیا کسی هست که پرتال شهرداری رشت را بروزرسانی کند؟!

اختصاصی | اگر سرمایه گذاری پیش از حضور در شهر رشت بخواهد پرتال شهرداری را چک کند و شاهد آن باشد که بیش از ۷۲ ساعت هیچ خبری در آن شهر نبوده، قطعاً پایش را به رشت نخواهد گذاشت.
رشت 300x175 - آیا کسی هست که پرتال شهرداری رشت را بروزرسانی کند؟!

پرتال شهرداری رشت که از چند هفته قبل و پس از انتصاب خارج از چارت سیده مریم رضاطبع به عنوان مسئول ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار در اختیار وی و تیم رسانه ای تحت امر او قرار گرفت. پرتالی که از شروع بکار خود با حضور سیده مریم رضاطبع از مدیران بسیار توانمند شهرداری رشت، با غلط های املائی، دستوری، نگارشی، تایپی و… همراه بود.

حال اما پرتال تحت مدیریت سرکار خانم رضاطبع حداقل ۳ روز است که بروز نشده و و آخرین خبر منتشر شده از حوزه های دیگر یعنی همان مناطق شهرداری مربوط به هفتم تیر ماه است و آخرین خبر حوزه مدیریت شهری شهرداری رشت نیز مربوط به پنجم تیر ماه میشود!

شهرداری رشت 2 300x209 - آیا کسی هست که پرتال شهرداری رشت را بروزرسانی کند؟!

در این شرایط به نظر می رسد در شهرداری رشت طی چند روز گذشته هیچ خبری نبوده و آنچه که رسانه ها در خصوص برگزاری مراسم های برگزار شده در پیاده راه و… منتشر کرده اند برای پرتال خبری شهرداری مورد توجه نبوده است.

در پایان امید است با ایجاد برخی تغییرات در تیم رسانه ای شهرداری رشت اتفاقی مثبت در منابع خبری شهرداری بخصوص پرتال شهرداری رشت رخ دهد. زیرا اگر سرمایه گذاری پیش از حضور در شهر رشت بخواهد پرتال شهرداری را چک کند و شاهد آن باشد که بیش از ۷۲ ساعت هیچ خبری در آن شهر نبوده، قطعاً پایش را به رشت نخواهد گذاشت.