اتاق شیشه‌ای شورا و شیشه‌های مشجر!

اتاق شیشه‌ای شورا و شیشه‌های مشجر!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که از ابتدای شورای پنجم اعضای شورای شهر رشت تأکیدات بسیاری بر روی شفافیت مجموعه شورا و شهرداری داشتند، اما امروز نیز جلسه شورا به‌صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. اتفاقی که طی یک سال و نیم اخیر از عمر شورایی بارها و بارها رخ‌داده است.

شهر رشت - اتاق شیشه‌ای شورا و شیشه‌های مشجر!

دراین‌بین شعار اتاق شیشه‌ای و شفافیت شورا و شهردار از آن دست اتفاقاتی بود که در حد همان شعار باقی‌مانده و هیچ‌گاه به عمل تبدیل نشده است و هیچ‌گاه نیز نباید انتظار داشت به این شعار جامه عمل پوشانده شود. بخصوص آنکه بخشی از این شفافیت مربوط به شهرداری نیز می‌شود!

 

شهرداری رشت که هنوز ماه‌هاست علیرغم مطالبه اعضای شورای شهر لیست املاک و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است، قطعاً نمی‌تواند در این اتاق شیشه‌ای و شفاف جای داشته باشد و باید اعتراف کرد که شعار اتاق شیشه‌ای شورا و شهرداری تنها از پشت شیشه‌های مشجر نمایان است و تا زمانی که شفافیت در این مجموعه معنای واقعی خود را به دست نیاورد، نمی‌توان به عملی شدن این شعار امیدوار بود.