اتفاقی عجیب در انتخابات اتحادیه آرایشگران/ نقص فنی و ثبت رأی به نام یک کاندیدا!

اتفاقی عجیب در انتخابات اتحادیه آرایشگران/ نقص فنی و ثبت رأی به نام یک کاندیدا!

به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که قرار بود صبح امروز انتخابات اتحادیه آرایشگران برگزار شود، این انتخابات به علت بروز نقص فنی لغو شد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ماجرای نقص فنی در این انتخابات چنین بود که ثبت رأی به نام یک نفر از کاندیداها انجام می‌شد و همین موضوع سبب اعتراض شده بود که درنهایت به لغو انتخابات منجر شد.

از سوی دیگر یکی از حاضرین مدعی است که اتاق اصناف و سازمان صمت به دنبال ادامه برگزاری انتخابات اتحادیه بود که درنهایت با ورود پلیس اماکن این انتخابات لغو گردید.