اتفاقی قابل توجه در شهرداری رشت/ حاج محمدی در ۴ ماه ۵ ماه و نیم حقوق داده است!

اتفاقی قابل توجه در شهرداری رشت/ حاج محمدی در ۴ ماه ۵ ماه و نیم حقوق داده است!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که از زمان حضور ناصر حاج محمدی در شهرداری رشت، وی در ۴ ماه اقدام به پرداخت حقوق به میزان ۵ ماه و نیم کرده است!

موضوع از این قرار است که نیمی از حقوق اسفند ماه سال ۹۷ هنوز باقی مانده بود و حاج محمدی که ۲۵ خرداد ماه سال جاری به عنوان شهردار رشت معرفی شده بود، مجبور به پرداخت این حقوق های عقب افتاده از اسفند تا مرداد ماه سال جاری شد.

جالب اینکه هیچ یک از اعضای شورای شهر رشت تا به امروز به این موضوع اشاره نکرده اند و برخی از آنها پرداختن به موضوعات حاشیه ای و استفاده از الفاظ دور از شأن صحن علنی شورا را مقدم برا مسائل کاری می دانند.