اتوبوس های مستهلک رشت بازسازی می شوند با رای موافق اعضای شورا در سه کمیسیون تخصصی؛

اتوبوس های مستهلک رشت بازسازی می شوند

اتوبوس های فرسوده رشت با مجوز سه کمیسیون شورای شهر، برای بازسازی و تعمیر به قزوین ارسال می شوند تا پس از بازگشت، در چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

2250128 - اتوبوس های مستهلک رشت بازسازی می شوند

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از مهر، در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه، توسعه و عمران و ترافیک شورای شهر رشت که ظهر شنبه برگزار شد، اعضای شورا به لایحه شهرداری مبنی بر مجوز ارسال اتوبوس های فرسوده برای بازسازی از هزینه کرد سازمان همیاری شهرداری ها به تعمیرگاه قزوین رای موافق دادند.

طبق این لایحه با هزینه کرد سازمان همیاری شهرداری ها و در راستای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که طبق قانون از تعهدات دولت ها است، اتوبوس های فرسوده کلانشهرها و بزرگ شهرهایی همچون رشت، اصفهان، تبریز، اهواز و … به سه قطب تعمیرگاهی در سطح کشور ارسال می شود و با قیمت گذاری از سوی این سازمان، اتوبوس هایی که قابلیت تعمیر و بازگشت به ناوگان اتوبوسرانی شهرها را داشته باشند، تعمیر شده و به شهرها برگشت داده و آن هایی که قابلیت بازگشت به ناوگان را نداشته باشند، با قیمت گذاری این سازمان و بودجه مصوب از شهرداری ها خریداری و جایگزین می شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت در جمع اعضای شورا در دفاع از این لایحه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۵ اتوبوس با عمر بیش از ۱۰ سال که از استهلاک بالایی برخوردار هستند در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی پارک شده اند که هیچ نفعی برای شهر و شهروندان ندارند.

مرتضی شریفی با بیان اینکه مصوبه وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری ها برای دریافت اتوبوس های مستهلک و تعمیر آن ها می تواند فرصتی برای جبران کمبود تعداد اتوبوس در رشت باشد افزود: انتظار داریم که با اجرای این مصوبه، ۵۰ اتوبوس را به طور کامل بازسازی کرده و از سازمان همیاری شهرداری ها دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: با احتساب ۲۰ دستگاه اتوبوس نو که به تازگی برای شهر خریداری شده و ۲۰ دستگاه دیگر که تا ابتدای سال آینده به ناوگان اضافه می شود و دریافت ۵۰ اتوبوس فوق، فاصله کنونی ناوگان اتوبوسرانی شهر نسبت به وضعیت مطلوب کاهش می یابد.

معاون امور ترافیک و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز با بیان اینکه فرصتی که سازمان همیاری شهرداری ها مهیا کرده برای رشت می تواند فرصت مغتنمی باشد گفت: تعمیر هر اتوبوس موجود در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی برای شهرداری هزینه بالایی ایجاد می کند و می توان از فرصت موجود به نحو احسن استفاده کرد.

فرامرز جمشیدپور تاکید کرد: پیگیری های مکرر برای تعیین سهمی در تعداد اتوبوس های بازسازی شده در لیست سازمان همیاری شهرداری ها رخ داده تا ۵۰ دستگاه اتوبوس به رشت اختصاص یابد لذا این فرصت می تواند تا زمانی که نوسازی کاملی در ناوگان اتوبوسرانی رشت رخ دهد، تا حدودی کمبود اتوبوس در این ناوگان را رفع کند.

در ادامه، رئیس کمیسیون ترافیک شورای رشت با بیان اینکه تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس برای شهروندان یکی از مشکلات چند سال اخیر رشت بوده اظهار کرد: کمبود ناوگان اتوبوسرانی در حال حاضر، خروجی دوره طولانی کم کاری و بی توجهی به این مطالبه شهروندان در سال های گذشته است.

کمبود اتوبوس شهری در رشت، نتیجه کم کاری سال های دور است

رضا رسولی افزود: بهره مندی از چنین فرصتی و بازگشت چندین دستگاه اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی رشت، نفی کننده وظیفه شهرداری مبنی بر خرید اتوبوس های نو نیست اما باید بپذیریم که در حال حاضر بسیاری از شهروندان اعم از اقشار ضعیف در محله های مختلف شهر، به ناوگان اتوبوسرانی به عنوان ناوگان اصلی جابجایی در شهر  نگاه می کنند و در عین حال تعداد اتوبوس ها بسیار کم است.

عضو دیگر شورا نیز در این باره گفت: مطمئنا فرصتی که هم اکنون مهیا شده در سال های دور همچون ۲۵ تا ۳۰ سال پیش نیز در سطح کشور رخ داده است.

اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه رشت باید نسبت به اینکه در بین قطب های تعمیرگاهی اتوبوس از سوی سازمان همیاری شهرداری ها تعیین می شد افزود: با اینکه در این امر نسبت به استان های همجوار از جمله قزوین عقب افتاده ایم اما باید نسبت به وضعیت موجود تصمیم گیری کرد و برای بهسازی ناوگان اتوبوسرانی اقدامی انجام دهیم.

با این توضیحات، اعضای سه کمیسیون با لایحه شهرداری مبنی بر ارسال اتوبوس های فرسوده رشت به شهر قزوین در راستای استفاده از فرصت مهیا شده از سوی سازمان همیاری شهرداری ها برای بازسازی اتوبوس ها موافقت کردند.

با تصویب این لایحه در جلسه علنی شورای رشت که صبح یکشنبه تشکیل می شود، مصوبه شورا به فرمانداری رشت ارسال و پس از تایید، مراحل ارسال اتوبوس ها به قزوین انجام می شود.