اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری

اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری،  روز یکشنبه ۱۳مهر ماه شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران و بازآفرینی آسفالت شد.

گفتنی است، به منظور بهبود و کیفیت اجرا، آسفالت قدیمی با ماشین آسفالت تراش برداشت گردید.

 img 20201005 wa0006 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری

 img 20201005 wa0015 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری
img 20201005 wa0013 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری
img 20201005 wa0004 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری
img 20201005 wa0011 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری
img 20201005 wa0012 - اجرای آسفالت شهرک شهید بهشتی توسط سازمان عمران / گزارش تصویری