اجرای برنامه گروه موزیک در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

اجرای برنامه گروه موزیک در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

به گزارش رشت۲۰  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، گروه موزیک شهرداری رشت در تداوم برنامه های خود در دوران فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، امروز یک شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ درپیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب به اجرای موزیک پرداخت.