اجرای طرح سه شنبه های با شهروندان با حضور اعضای شورای شهر

اجرای طرح سه شنبه های با شهروندان با حضور اعضای شورای شهر

به گزارش رشت۲۰ ;از هفته جاری طرح سه شنبه های با شهروندان در مرکز سامانه ۱۳۷ در شورای اسلامی شهر برگزار می گردد.

در این طرح که در راستای ارتباط مستقیم شهروندان با نمایندگان خود در پارلمان محلی در دست اجرا قرار گرفته است، روزهای سه شنبه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ یکی از اعضای شورا با حضور در سامانه ۱۳۷ مستقیما پاسخگوی مسائل شهروندان بوده و مشکلات آنها را پیگیری خواهد کرد.

قابل به ذکر است اولین “سه شنبه با شهروندان” با حضور اسماعیل حاجی پور رییس شورای اسلامی شهر رشت روز سه شنبه ۱۲.۸.۱۳۹۸ برگزار می گردد