اجرای طرح های متنوع خدمات گردشگری در آب بندان عینک پس از موافقت مجمع شرکت بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد با همکاری مدیرعامل و کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان گیلان و شهرداری کلانشهر رشت :

اجرای طرح های متنوع خدمات گردشگری در آب بندان عینک پس از موافقت مجمع شرکت بزودی وارد فاز اجرایی خواهد شد

به گزارش رشت۲۰  به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست چگونگی اجرای طرح های سرمایه گذاری در آببندان عینک مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

اسماعیل حاجی پور اجرای اینگونه پروژه ها را در پیشبرد اهداف توسعه شهر مفید و موثر دانست و گفت: پروژه تفریحی – گردشگری آب بندان عینک می تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار ، در اقتصاد شهری نیز موثر باشد.

در ادامه شهردار رشت نیز افزود: قبل از ورود سرمایگذار بدوا می بایستی کلیه مقررات و الزامات حقوقی و محیط زیستی و شهرسازی در مدیریت و نحوه بهره برداری از آبندان عینک رعایت گردد.

پس از سخنان شهردار رشت، حاضرین در جلسه وارد مباحث کارشناسی در خصوص نحوه واگذاری و چگونگی بهره برداری شدند و مقرر گردید شهرداری رشت از طریق ممکن نسبت به اجرا و تکمیل رینگ حفاظتی در محدوده قانونی و حریم آببندان اقدام نماید و به موازات آن اداره کل حفاظت محیط زیست استان از ورود آلاینده ها بداخل آببندان جلوگیری نماید . هم چنین مقرر گردید شهرداری بصورت سالیانه نسبت به لایروبی کل آببندان عینک اقدام نموده و هزینه های آن را از اجاره بهای مقرر سالیانه شرکت آب منطقه ای گیلان کسر نماید .

همچنین در این جلسه با تاکید بر آزادسازی حریم ترجیهی سال ۱۳۴۶ متناسب با توان شهرداری، مقرر گردید با ایجاد فضای سبز و امکانات تفرجگاهی ساحلی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری در آن منطقه گردد .

وی در ادامه با تاکید بر توجه به ویژگی های آب بندان عینک اعلام کرد پس از موافقت نهایی مجمع شرکت آب منطقه ای استان گیلان با اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به اجاره ۳۰ ساله آن به شهرداری اقدام خواهد شد .

همچنین‌ مقرر شد کلیه هزینه های سالانه لایروبی آب بندان عینک توسط شهرداری از میزان اجاره بهای سالانه کسر گردد .

در پایان‌ این نشست صورتجلسه به امضای طرفین رسید و مقرر شد اجرای آن پس از تایید مجمع عمومی شرکت آب منطقه ای استان گیلان صورت پذیرد .