اجرای عملیات عمرانی در مسیر جانبازان تا میدان امام حسین(ع)

اجرای عملیات عمرانی در مسیر جانبازان تا میدان امام حسین(ع)

به گزارش رشت۲۰ ;در راستای بهسازی آسفالت معابر شهر رشت و به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان، عملیات ترمیم و روکش آسفالت در مسیر جانبازان تا میدان امام حسین(ع) و همچنین عملیات عمرانی ساخت باند کندرو در این مسیر در حال اجرا می باشد.

دکتر ناصر حاج محمد با حضور در محل اجرای این پروژه ها، بر روند انجام عملیات عمرانی در محدوده منطقه سه نظارت کرد.