اجرای نمایش خیابانی نقطه سر خط در پیاده راه فرهنگی رشت نمایش خیابانی نقطه سر خط هر شب در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا می شود.

اجرای نمایش خیابانی نقطه سر خط در پیاده راه فرهنگی رشت

به گزارش رشت۲۰؛اجرای نمایش خیابانی نقطه سر خط کاری از گروه نمایشی پژواک در پیاده راه فرهنگی رشت آغاز شده است.

ین نمایش برداشتی آزاد از نمایشنامه بوستان آب و آتش بوده که توسط سعید نعمتی کارگردانی می شود.
در این نمایش سید سعید نعمتی، عرفان پندار و امیر محمد سکوتی ایفای نقش می کنند.
نمایش خیابانی نقطه سر خط هر شب ساعت ۲۱ در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا می شود و اجرای آن تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.