اجرای نمایش «سفراربعین» در سیزدهمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم در رشت

اجرای نمایش «سفراربعین» در سیزدهمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم در رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، علیرضا حسنی از اجرای نمایش «سفراربعین» در سیزدهمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم در رشت خبرداد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: نمایش«سفراربعین» در سیزدهمین هفته از پروژه تئاترخیابانی دائم در پیاده راه فرهنگی اجرا می شود.

وی افزود: نمایش«سفراربعین» به کارگردانی مهران میر تقی از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۷مهرماه در محل دائمی تئاترخیابانی دائم واقع در پیاده راه فرهنگی رشت ساعت ۱۹ اجرا می شود.

در این نمایش محمد شکوری، سارا نیک طبیعت، ماکان حائری و بهمن مومنی به ایفای نقش می پردازند.