اجرای پروژه های عمرانی در نواحی مرکزی شهر رشت

اجرای پروژه های عمرانی در نواحی مرکزی شهر رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، فعالیت های مستمر و خستگی ناپذیر خدمت گزاران مدیریت شهری در منطقه سه شهرداری رشت در روزهای اخیر شتاب گرفته است.

عملیات عمرانی در منطقه سه شهرداری رشت این روزها در مرکز شهر حال و هوای خاصی دارد و بیانگر تلاش و کوشش نیروهای شهرداری است که در راستای فعالیت های توسعه ای و عمرانی شهر تداوم یافته است.

برخی از این پروژه ها شامل دیوارگذاری، پیاده روسازی، سیمان بری و رنگ آمیزی دیواره حاشیه رودخانه زرجوب در محدوده بلوار مصباح و اجرای عملیات همسطح سازی و ترمیم درب سرچاهچه ها در محدوده نواحی سه گانه این منطقه از شهرداری رشت است.

شروع عملیات اصلاح هندسی بلوار امام علی(ع)، اجرای لکه گیری و آسفالت محدوده منطقه سه در سه ناحیه با اولویت گذاری و رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و همچنین سرعت کاه های محدوده منطقه سه بخشی دیگر از فعالیتهای این روزهای این منطقه است.