اخلاق مداری رئیس جوان شورای شهر رشت

اخلاق مداری رئیس جوان شورای شهر رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که پس از ظهر امروز انتظار می رفت با پایان ارائه برنامه ۶ کاندیدای تصدی بر شهرداری رشت روند انتخاب شهردار به طور رسمی انجام شده و شهر رشت از بلاتکلیفی بیرون بیاید، ۴ تن از اعضای شورای شهر رشت در اقدامی عجیب تک به تک از صحن علنی شورا خارج شدند تا جلسه از حدنصاب خارج شود.

آبستراکسیون این ۴ عضو شورا در شرایطی بود که آنها هر یک گزینه های دیگری را برای خود مدنظر داشتند. اما علیرغم این اتفاق، سید امیرحسین علوی رئیس جوان شورای شهر رشت در اقدامی اخلاق مدارانه باوجود رای مخالف نسبت به ۶ عضو دیگر شورا در صحن علنی شورا باقی ماند.

این اقدام اخلاق مدارانه سید امیرحسین علوی قطعاً درسی بزرگ برای همگان بود تا از نظر مخالف نسبت به خود هراس نداشته باشیم و چنین صحن شورا که محل رفع و رجوع مشکلات این شهر است را ترک نکنیم.