ادامه اجرای عملیات آسفالت بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد

ادامه اجرای عملیات آسفالت بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد

به گزارش رشت۲۰ ;در راستای اجرا و ادامه روند عملیات آسفالت در سطح شهر رشت، به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت عملیات ترمیم و روکش آسفالت بلوار شهید قلی پور به سمت میدان جهاد صورت پذیرفت.