ادامه اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر رشت ادامه اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر رشت روز سه شنبه ۳ دی ماه عملیات عمرانی شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

ادامه اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر رشت

به گزارش رشت۲۰ ;در راستای آماده سازی و بهسازی معابر و به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان، عملیات عمرانی شهرداری رشت در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

اجرای نهضت آسفالت در کوچه های فرعی بلوار امام رضا (ع)، مناسب سازی کفپوش پارک ملت، هم سطح سازی منهول ها، لوله‌گذاری و ساخت حوضچه مسیر لاین کندرو بلوار آیت الله مدرس و عملیات لوله‌گذاری و ساخت حوضچه مسیر بلوار امام علی (ع) از جمله عملیات عمرانی شهرداری رشت بود که در محدوده منطقه ۳ انجام شد.

هم سطح سازی منهول ها، لوله‌گذاری و ساخت حوضچه مسیر لاین کندرو بلوار آیت الله مدرس

عملیات لوله‌گذاری و ساخت حوضچه در مسیر بلوار امام علی (ع)

مناسب سازی کفپوش پارک ملت

اجرای نهضت آسفالت در کوچه های فرعی بلوار امام رضا (ع)