ادامه سقوط آرام آرای بایدن

ادامه سقوط آرام آرای بایدن

به گزارش رشت۲۰؛ افزایش آرای ترامپ در حالی شیب صعودی پیدا کرده که بایدن ۵۰٫۶ درصد از آرا را در اختیار دارد و ترامپ ۴۳٫۵ درصد را در اختیار خود دارد.

امریکا - ادامه سقوط آرام آرای بایدن

۶ روز دیگر انتخابات اصلی برگزار می‌شود و مردم علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و سنا را نیز انتخاب خواهند کرد.

photo 2020 10 28 13 53 36 - ادامه سقوط آرام آرای بایدن