ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در هفته دوم مرداد ماه

ادامه فعالیتهای عمرانی منطقه دو شهرداری رشت در هفته دوم مرداد ماه

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از امور ارتباطات منطقه دو شهرداری رشت، عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت از پروژه ساماندهی و بهسازی بازار رشت در حال اجرا بوده و همسطح سازی و ترمیم درب های منهول، ترمیم و بهسازی پیاده راه های منطقه و همچنین زیر سازی، ترمیم و آسفالت نواحی سه گانه مانند ماه های گذشته در حال انجام است.

اهم اقدامات عمرانی منطقه دو بدین شرح می باشد:

ادامه عملیات کابل گذاری برق ۲۰ کیلو ولت بازار رشت

همسطح سازی و ترمیم درب منهول های فاضلاب راسته مسگران به صورت شبانه

پر کردن نوارهای حفاری و چاله های خطر افرین با شن در سطح منطقه با همکاری نواحی سه گانه

ترمیم کفپوش پیاده روی خیابان پورسینا روبروی اورژانس

ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر اصلی منطقه

ترمیم آسفالت نوارهای حفاری بازار رشت

ترمیم آسفالت کوچه ویشگاهی در گذر فرخ، ترمیم و لکه گیری مسیر اصلی عطا آفرین، مسیر اصلی امین اصغری، مسیر اصلی نقره دشت، کوچه اول نقره دشت، کوچه طلوع در پیرسرا، کوچه اسلام پرست در سبزه میدان، کوچه کیابی در آفخرا  لکه گیری آسفالت و ترمیم نشست خیابان جوان