ادعایی عجیب: زهر زنبور واکسن جدید ضد کرونا!

ادعایی عجیب: زهر زنبور واکسن جدید ضد کرونا!

به گزارش رشت۲۰، پروفسور عظیم اکبرزاده متخصص بیوشیمی بالینی در شبکه ۳ سیما گفت: با زهر زنبور عسل کرونا را درمان کردیم. هیچ زنبور داری کرونا نگرفته است.

گفتنیست این فرد مدعی حرفی در خصوص افراد دارای حساسیت به نیش زنبور به میان نیاورده است!

مشاهده فیلم