ادعای احضار کادر اجرایی حاضر در کلیپ سربازان یک خبرنگار در توئیتی مدعی احضار برخی از کادرهای اجرایی حاضر در فیلم شادی دسته جمعی سربازان شده است.

ادعای احضار کادر اجرایی حاضر در کلیپ سربازان

به گزارش رشت۲۰– فرید عطارزاده خبرنگار روزنامه هفت صبح با سجاد،یکی از سربازانی که فیلم شادی دسته جمعی او و دوستانش در فضای مجازی منتشر شد گفتگویی کوتاه انجام داده است.

سجاد که این فیلم را اول بار منتشر کرده، گفته فیلم یکسال پیش در یکی از پادگان های جنوب شهر گرفته شد و چند روز پیش به مناسبت اینکه یک سال از پایان سربازی برخی از آنها گذشته، آن را منتشر کرده.

او میگوید تصوری از این که این فیلم چنین بازتابی پیدا میکند نداشته است.

اگرچه شنیده که برخی از کادرهای اجرایی که در این فیلم بودند احضار شدند.

در همین رابطه فرید عطارزاده، خبرنگار در تویتر خود نوشت:

ادعای احضار کادر اجرایی حاضر در کلیپ سربازان