ادعای عجیب رسانه رسمی احمدی‌نژاد در مورد تصادف شدید حمید بقایی / عکس

ادعای عجیب رسانه رسمی احمدی‌نژاد در مورد تصادف شدید حمید بقایی / عکس

به گزارش رشت۲۰ ؛کانال دولت بهار مدعی است در خودروی حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم دستکاری شده است.