ارجاع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها به صحن علنی مجلس

ارجاع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها به صحن علنی مجلس

نماینده مردم رشت در مجلس، گفت: تحقیق و تفحص ازسازمان هدفمندی یارانه ها از سوی اعضای کمسیون اقتصادی بهصحن علنی مجلس ارجاع شد.
86380714_98305779fdbcd

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از تسنیم  جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها با حضور ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه و دژپسند معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود:نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز نحوه محاسبه هزینه کرد قانون هدفمندی از موضوعاتی بود که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلسارزیابی شد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه در بررسی های انجام شده نیاز به شفافیت بیشتر در اطلاعات درباره اجرای قانون هدفمندی وجود دارد، اظهار داشت: وارد دانستن یا رد تفحص از سازمان هدفمندی به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی موکول شد و در این جلسه تصمیم گیری نشد.
کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای تصویب این قانون، یعنی از سال ۸۸۸ صورت گرفته است، تصریح کرد: تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: هدف اصلی از تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان هدفمند کردن یارانه ها این است که منابع و مصارف و هزینه ها از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شود.
کوچکی نژاد با بیان اینکه درباره میزان پرداخت یارانه حاصل از هدفمندی، به بخش صنعت گزارش های لازم باید بررسی …