ارکان و اعضای کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان منصوب شدند+اسامی

ارکان و اعضای کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان منصوب شدند+اسامی

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پیرو مصوبات هیأت مدیره باشگاه داماش گیلان و بر اساس پیشنهاد مدیر فرهنگی آن باشگاه ارکان و اعضای کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان منصوب شدند.

بر این اساس آقایان:

محمدطاها محمودی به سمت قائم مقام کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

ایمان رنجکش به سمت دبیر کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

مرتضی آذری به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

امیرحسین ابراهیمی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

شایان امیدی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

میرمحمد حسین انگشتری به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

حسین احمددوست به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

پیمان بازدیدی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

کیهان خوش‌سیما به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

رضا علیزاده به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

بهادر سبحانی پور به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

میرکوشا فیاضی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

پوریا نجادی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

احمد (حامد) یعقوبی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان

علی یوسفی به سمت عضو کمیته فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان منصوب شدند.