از تلاش سپاه برای قرنطینه تا عرض اندام روحانی با پافشاری و مخالفت  گیلان و مازندران سوپاپ اطمینان تهران..! آقای رییس جمهور سلام...

از تلاش سپاه برای قرنطینه تا عرض اندام روحانی با پافشاری و مخالفت گیلان و مازندران سوپاپ اطمینان تهران..!

به گزارش رشت۲۰ ،کرونا، بحران، خط قرمز واژگانی است که این روزها به دلیل تکرار هر روزه و هر ساعته ملکه ذهن اهالی گیلان شده است.

انبوه هشتک های کمپین های مختلف و حضور پای کار گروههای مردمی و جهادی و فراخوان افراد عادی پس از بازنشستگان جهت حضور در بیمارستانها و کمک به کادر درمانی و نبود تخت خالی در مراکز درمانی آدمی را به سه دهه گذشته و شرایط جنگی می برد و همه و همه نشانگر وجود وضعیت بحرانی در گیلان و برخی از استانهای دیگر کشور می باشد.

 

همه اینها در کنار تجربه موفق قرنطینه در کشور چین جهت مقابله با این بیماری مخوف تلکیف را برای مسئولین و دولتمردان و کارگروههای تخصصی مقابله با کرونا مشخص می کند لیکن از ابتدا در این بین سدی نام آشنا به نام “حسن (فریدون) روحانی” وجود دارد!!

 

گویا این روزها تنها چیزی که برای آقای رییس جمهور دارای اولویت نمی باشد جان شیرین مردم گیلان زمین است که هر بار با پیج بلندگو بیمارستان ها و بیان کد ۹۹ در آستانه بهار همچون برگ درختان در خزان به هدر میرود.

 

سوال اینجاست

چرا، چگونه و چطور وقتی عمق فاجعه تا این حد مبرهن است آقای رییس جمهور یک تنه بر منطق بی منطقی خود پافشاری می کند و اجازه قرنطینه نمی دهد؟؟؟

 

این معادله تا حدی گنگ و نامفهوم است که ذهن پوینده به فکر فرو میرود!

آیا این پافشاری و بی منطقی ها با تشکیل قرارگاه بهداشت و درمان در سپاه به دستور رهبری ارتباطی دارد؟

آیا آقای رییس جمهور فارغ از آمار مرگ و میر میخواد شوالیه تنهای سحرگاه باشد و ابتکار عمل را به سپاه نداده و…؟؟

یا نقل دیگر در میان است؟؟؟

 

احتمال دوم که در اینجا مطرح می شود عدم توانایی کنترل بیماری در تهران از سوی وزارت بهداشت است که با توجه به سفر یحتمل بخش عمده ای از ساکنین تهران به استانهای شمالی و خلوت شدن پایتخت این امکان را به مراکز درمانی خواهد داد تا با فراغ بال اپیدمی تهران را کنترل کنند؟؟؟

 

تحت هر شرایطی آقای روحانی باید بداند که این مهلکه نه جای آزمون و خطاست و نه مجالی برای تسویه حساب های گذشته چرا که وجه المعامله در هر صورت جان شیرین عزیزان ماست و هر عمل و تصمیمی در این مورد نه تنها در حال حاضر عواقبی جبران ناپذیر خواهد داشت بلکه در تاریخ نیز ثبت خواهد شد.

 

انتظار میرود با توجه به سخنان فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح مبنی بر تصمیم قرنطینه استانهای پرخطر علی الخصوص گیلان و مازندران و توان سپاه در کنترل بحران همه امکانات و ظرفیت ها با تعامل بین سپاه و وزارت بهداشت تجمیع شود و اولویت همه نهادها و دستگاهها جان حتی یک نفر ایرانی باشد.