از عنایت ویژه به یکی از سران فتنه تا دلالی پروژه!

از عنایت ویژه به یکی از سران فتنه تا دلالی پروژه!

به گزارش رشت۲۰،  به نقل از سپیدخبر، یکی از افراد درگیر با فتنه ۸۸ که پس از چند سال یکی از سران فتنه را مورد عنایت ویژه قرار داده بود و از وی به عنوان “چیزی شبیه به تمیز دهنده بین حق و باطل!” نام برده بود، اکنون به کار دلالی در برخی پروژه های شهری مشغول شده است.

8 300x182 - از عنایت ویژه به یکی از سران فتنه تا دلالی پروژه!

این فرد که در گذشته سابقه نامیمونی نیز از خود برجای گذاشته است، طی ماه های اخیر با لابی یکی از دوستان قدیمی خود توانسته به چند پروژه عمرانی پر بار در شهر خود دست یابد.

وی که علاقه عجیبی نیز به خود نمایی در هر موضوعی دارد فارغ از بسیاری جهت گیری های تند سیاسی خود گاهی برای رسیدن به اهداف خود حتی تفکرات سیاسی را به راحتی فراموش کرده و به جناح مقابل می پیوندد! موضوعی منافقانه که باید از آن ترس بسیار داشت. زیرا به هر دو جریان قطعاً آسیب وارد خواهد کرد.