از قزوینی نژاد خواندن شهردار رشت تا قلم مالی پس از چرخش ۱۸۰ درجه ای!

از قزوینی نژاد خواندن شهردار رشت تا قلم مالی پس از چرخش ۱۸۰ درجه ای!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از سپیدخبر، یکی از رسانه هایی که این روزها توسط یک مترسک اداره می شود، چندی پیش انواع لفاظی ها را در مورد مسعود نصرتی شهردار رشت بکار می برد و وی را با عناوینی چون شهردار غیربومی، قزوینی نژاد و… خطاب می کرد.

نصرتی 2 - از قزوینی نژاد خواندن شهردار رشت تا قلم مالی پس از چرخش ۱۸۰ درجه ای!

حال اما این رسانه که به لطف برخی اتفاقات چنان از شهردار رشت یک قدیس به تمام عیار ساخته و به منتقدین مسعود نصرتی می تازد که اگر نه انگار همین چند ماه قبل نبوده که مطلبی را علیه نصرتی منتشر خرده بود که پس از بهبود روابط با مسعود نصرتی مطلب فوق زا از روی خروجی خود حذف کرد.

با این حال امید است برخی از افراد نقدهای خود را به گونه ای بنگارند که هدفی جز منافع شهروندان شان نداشته باشند، زیرا در غیر این صورت است که صورتک از چهره برخی افراد پس از قلم مالی های این چنینی افتاده و ذات آنان برای همگان هویدا می شود.