از نامه اعتراضی نمایندگان مازندران تا سکوت نمایندگان گیلان کرونای آنها و کرونای ما؛

از نامه اعتراضی نمایندگان مازندران تا سکوت نمایندگان گیلان

به گزارش رشت۲۰ به نقل از گیلخبر؛ روز گذشته مجمع نمایندگان مازندران طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست کردند تا با توجه به تعطیلی تهران ورودی های مازندران را بسته و استان را قرنطینه کنند.

1 - از نامه اعتراضی نمایندگان مازندران تا سکوت نمایندگان گیلان

با شروع موج جدید شیوع کرونا و پر شدن بیمارستانهای شهرهای شمالی باید حساسیت نمایندگان مازندران نسبت به سلامت موکلان خود را امری قابل تقدیر دانست اما جای تعجب آنجاست که نمایندگان گیلان تا بدین لحظه در این مقوله کاملا منفعل عمل کرده و سکوت پیشه کرده اند. آن ها حتی از پیشینیان خود در مجلس دهم هم عقب تر حرکت می کنند که در مباحثی چون انتصاب استاندار بومی، انتقال آب دریای کاسپین و همین انتقال ویروس کرونا و قرنطینه خانگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و بیانیه های مشترکی صادر کرده بودند.

شاید لازم است خدمت نمایندگان گیلان یادآور شویم که حفاظت از حقوق موکلین از اصلی ترین وظایف نمایندگان ملت است و بالطبع آن نظارت بر حیطه سلامت مردم گیلان نیز وظیفه ای است که قانون بر دوش شما گذاشته است.

قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در تهران و پر شدن بیمارستانهایی چون مسیح دانشوری سبب تعطیلی برخی صنوف و مراکز غیر اداری تهران شد اما آیا دود این تعطیلی باید به چشم مردم و کادر درمان بیمارستانهای گیلان برود؟ هنوز چشم امید مردم در بزنگاهها به صدای شماست و گیلانیان از نمایندگان خود انتظار دارند که در این مورد  سکوت نکنند تا مبادا وضعیت استان بار دیگر مشابه اسفند ۹۸ شود و بیرق سیاه عزا از هر کوی و برزنی به اهتزاز درآید!