از MTV تا سجاد محجوب!

از MTV تا سجاد محجوب!

به گزارش رشت۲۰- شبکه خارجی MTV را بسیاری از مخاطبین تلویزیونی به‌خاطر دارند. شبکه‌ای که بیشتر سعی خود را برای جلب مخاطب عام به خرج می‌داد. این شبکه زمان تأسیس برای لوگوی خود با یک طراح به مشورت می‌پردازد و طراح پیشنهاد می‌دهد لوگوی شبکه قیدوبند نداشته باشد.

https://www.bravenewcreative.com/wp-content/uploads/2017/12/mtv-logo-designs.gif

بنابراین تصمیم می‌گیرند کلمه M در لوگوی شبکه مانند یک ظرف در نظر گرفته شود که هر چیزی را می‌توان درون آن ریخت و یک‌بار با پاپ کُرن، بار دیگر با شکلات و هر بار با طرحی متفاوت مخاطب را به خود جلب کرد. موضوعی که در آن زمان موردتوجه بسیاری از مخاطبین قرار گرفت.

حال اما سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت با مدیریت سجاد محجوب در اقدامی جالب از حرکت این شبکه الگوبرداری کرده است. اگر به خاطر داشته باشد حدود ۳ سال و ۳ ماه قبل تند بادی شدید در رشت سبب فروافتادن اِلِمان میدان امام حسین (ع) و خسارات دیگر می‌شود.

پس از شکستن این اِلِمان تا مدت‌ها میدان امام حسین (ع) رشت خالی بود تا آنکه در اقدامی تحسین‌برانگیز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، چیزی شبیه به یک طبل! از محرم گذشته در این میدان نصب شد و هر بار تنها بنرِ دو سمتِ این طبل تعویض شد که احتمالاً می‌بایست از همین شبکه تلویزیونی الگوبرداری شده باشد