اسامی کاندیداهای شورای شهر لاهیجان و رودبنه

اسامی کاندیداهای شورای شهر لاهیجان و رودبنه

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از رشت رویایی  اسامی ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای شهر لاهیجان و رودبنه به شرح زیر است.

 

2-3

۱- ابراهیم خوشحال سوستانی
۲- فرشاد حجتی سعیدی
۳- ابراهیم آذرپور
۴- محسن شیخ شعربافان
۵- محمدحسین علیدوست راد
۶- محمد مرادنیای شیرجوپشت
۷- آرمان پوریاسری فخر
۸- علی ذاکری دانا
۹- معصومه صیدفروش لاهیجی
۱۰- مسعود رضایی خلیق
۱۱-حامد سمیع
۱۲- بابک صدرممتاز
۱۳- سونیا صبوریان
۱۴- علی خلیلی زاده
۱۵- فرداد جنابی قدس
۱۶- حمید نیروشم
۱۷- ابوطالب آذین پور
۱۸- مهران آزاد سرو
۱۹- محمدرضا علی نیای لاهیجانی
۲۰- آرمین آقاجانپور
۲۱- روزبه صفابخش قاسمی
۲۲- سامان حسینی
۲۳- حسن یکتانی شهرستانی
۲۴- مجید پورشعبان
۲۵- بهرام علی دوست گلرودباری
۲۶- مهدی رفیع پور
۲۷- فرزاد جوانمرد
۲۸- وحید نژاد مقدم
۲۹- قادر مهرعلی گملی
۳۰- نیلوفر عمیدی کوبیجاری
۳۱- جمشید بابائی قانع
۳۲- رضا فرخ روز
۳۳- محمود مقدسی پهمدانی
۳۴- جلال جعفرپور بیجاربنه
۳۵- امیرحسین علیزاده
۳۶- داریوش نظری پاشاکی
۳۷- فرشید فقیه شجاعی
۳۸- حسین هدایت صفا
۳۹- بابک کامران
۴۰- معصومه حسین پور باهوش
۴۱- علیرضا پوریوسفی
۴۲- افشین نیکوئی فر
۴۳- امان الله پرآذران
۴۴- مهرداد قوامی پور
۴۵- مصطفی حمزوی
۴۶- حسین نصیری کامران
۴۷- آرش رحیمی مهر
۴۸- عباس شمس کهن
۴۹- رضا نصرتی فلاح کار
۵۰- کامیار چایچی نصرتی
۵۱- مهدی عاطف صفری
۵۲- علی محمد حاجی نژاد
۵۳- نسیبه علی پور شصتن رودی
۵۴- علی صمدی
۵۵- امیر محبوب
۵۶- رحیمعلی علی نیای لاهیجانی
۵۷- صدیقه تقی پور
۵۸- آتوسا صفابخش قاسمی
۵۹- حسین دست زن
۶۰- سیدعلی محمودی
۶۱- ابراهیم قنبرنیاکو اسرائی
۶۲- محمدعلی اخوان فلاحتکار
۶۳- سجاد مباشر امینی
۶۴- محمد نجف نژاد
۶۵- حجت طیران
۶۶- عامر محبی
۶۷- محمدباقر یعقوبی بیجاربنه
۶۸- حسین محسنی
۶۹- سیدمحمد چابک
۷۰- اصغر قوامی لاهیج
۷۱- تیمور اسمعیل زاد
۷۲- حامد پورحشمتی درگاه
۷۳- علی قوامی لاهیجی
۷۴- شهروز نخعی
۷۵- بهرام بابادوست
۷۶- عاطفه نیک پی
۷۷- سیدمهدی چابک
۷۸- پیام یوسفی کنچاه
۷۹- ابراهیم مهربان رودبنه
۸۰- مهدیه قاسملو
۸۱- علی اکبر رئوفی ذاکله بری
۸۲- حمید اسماعیل زاده
۸۳- جواد نجار تمیزکار
۸۴- معین طایفه
۸۵- سعید حسنی نژاد کیسمی
۸۶- احمد اسدیان فر
۸۷- ناصر جهانی
۸۸- محمدرضا مشهدی پور
۸۹- هادی تبسمی لاهیج
۹۰- مزدک مهربان رودبنه
۹۱- اقشین قاسمی پاکدامن لیالستانی

شهر رودبنه:

۱- محمدرضا آموزگار لاکمه سری
۲- یداله علی نژادی
۳- حسین باقری نژاد رودبنه
۴- علی اکبر جلالی
۵- بابک پیرباوقار مردمکدهی
۶- مهدی عموزاده
۷- حجت قانع کنفی
۸- ذبیح اله مسیب نژاد رودبنه
۹- علیرضا منصوری رودبنه
۱۰- ابراهیم آزادخواه رودبنه
۱۱- حسین صفرپور دموچالی
۱۲- مهران رحیم نژاد رودبنه
۱۳- نعمت اله فلاح آزادخواه رودبنه
۱۴- غلامرضا فلاح خوش قلب
۱۵- مهرداد آقاجانی نژاد رودبنه
۱۶- اسماعیل حسام محسنی