استاندار اسبق گیلان داغدار شد استاندار اسبق گیلان و مازندران در غم از دست دادن همسر خود داغدار شد.

استاندار اسبق گیلان داغدار شد

به گزارش رشت۲۰-مرحومه حاجیه خانم غزالی همسر سید علی اکبر طاهایی، استاندار اسبق گیلان بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

 

بعد از برگزاری مراسم تشییع جنازه، پیکر آن مرحومه در بهشت زهرا تهران بخاک سپرده شد.

 

طاهایی بین سالهای ۷۱ الی ۷۶ استاندار گیلان بود.