استاندار سابق گیلان و آماده سازی برای انتخابات مجلس

استاندار سابق گیلان و آماده سازی برای انتخابات مجلس

به گزارش رشت۲۰؛ شنیده ها حکایت از آن دارد که محمد علی نجفی استاندار سابق گیلان پس از اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنستگان و ایجاد تغییرات در راس استانداری البرز در تدارک حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

نجفی که با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود در استانداری البرز کنار خواهد رفت اصالتاً آستانه ای است و این گمانه زنی ها مطرح است که او در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه آستانه اشرفیه ورود کند.

 

البته برخی دیگر معتقدند استاندار پیشین گیلان از حوزه شهرستان رشت برای انتخابات مجلس ورود خواهد کرد و در لیست امید قرار خواهد گرفت. اگرچه گمانه زنی ها در خصوص حوزه انتخابیه نجفی در انتخابات مجلس متفاوت است اما همگان بر این موضوع اذعان دارند که او قطعاً در انتخابات مجلس کاندیداتوری خود را اعلام خواهد نمود.